Co oznacza czerwona ramka wokół elementu?

Czerwona ramka wokół elementu oznacza, że jest on usunięty / nieaktywny. Dzięki temu łatwo go rozpoznać. NB Pamiętaj, że usunięte / nieaktywne elementy są widoczne tylko, jeśli określisz takie kryteria w wyszukiwarce.

Jak przywrócić usunięty (nieaktywny) element?

W wyszukiwarce określ, że chcesz widzieć elementy aktywne i nieaktywne (czyli usunięte). Kliknij ikonę „Aktywuj” w prawym górnym rogu danej ramki. Potwierdź zamiar przywrócenia.

Co oznacza ikona „Statystyki” w prawej górnej części ekranu?

Kliknij na ikonę „Statystyki”, aby zobaczyć liczbę elementów z prostym podziałem (np. liczba sal wewnętrznych i zewnętrznych, liczba lekcji o różnych statusach itp.). NB Wyświetlana liczba elementów uwzględnia wybrane kryteria wyszukiwania. Jeśli zawęziłeś wyświetlane elementy wg jakiegoś kryterium, to statystyki to uwzględniają.

Co oznacza „Zapis pliku pdf” w prawej górnej części ekranu?

Jeśli klikniesz „Zapis pliku pdf”, wygenerujesz plik pdf, który zawiera zestawienie elementów z ich właściwościami (np. sale, lekcje itp.) z aktualnego widoku. NB Jeśli określiłeś kryteria wyszukiwania, to plik pdf zawiera tylko wyszukane elementy.

Co znaczy aktywni / nieaktywni w wyszukiwarce?

Jeśli usuniesz jakiś element, np. grupę, ucznia, lektora, salę, staje się on nieaktywny (w czerwonej ramce). W wyszukiwarce możesz określić, czy chcesz przeglądać tylko elementy aktywne, czy również usunięte / nieaktywne. NB Pamiętaj, że domyślnie widzisz tylko elementy aktywne (nieusunięte). Aby to zmienić, przejdź do zakładki „Moja szkoła”, a potem „Ustawienia”. Edytuj ustawienie „Pokaż elementy […]