Jak zmienić hasło ucznia?

Kliknij „Szczegóły”. Kliknij przycisk „Edytuj” obok napisu „Zmień hasło”. Podaj swoje hasło, a następnie podaj i powtórz nowe hasło ucznia.

Co można zrobić w szczegółach ucznia?

Kliknij ikonę „Szczegóły”, aby zobaczyć i edytować szczegóły danego ucznia. W kolejnych kartach możesz: – „Grupy”: sprawdzić grupy, do których jest przypisany, a także przypisać ucznia do kolejnej grupy, – „Obecności”: zobaczyć obecności oraz wygenerować plik z zestawieniem, – „Oceny”: zobaczyć oceny oraz wygenerować plik z zestawieniem, – „Certyfikaty”: zobaczyć wystawione certyfikaty oraz wystawić nowy […]

Jak przypisać ucznia do więcej niż jednego oddziału?

Kliknij „Szczegóły”. Kliknij trzy kropki obok napisu „Oddziały” i wybierz oddział, do którego chcesz przypisać ucznia. Jeśli uczeń jest przypisany do więcej niż jednego oddziału, możesz także w tym miejscu usunąć oddział.

Jak dodać nowego ucznia?

Przejdź do zakładki UCZNIOWIE i kliknij DODAJ. Określ imię, nazwisko, adres i inne dane. Określ język i poziom ucznia. Jeśli uczeń jest niepełnoletni, możesz także dodać dane opiekuna prawnego. Możesz od razu przydzielić ucznia do grupy (lub zrobić to później, w innym czasie). Kliknij ZAPISZ.

Co można zrobić w zakładce UCZNIOWIE?

Przeglądać i edytować uczniów. Wyszukiwać uczniów (przydzieleni/nieprzydzieleni do grupy, aktywni/nieaktywni, z umową/bez umowy, uczeń pełnoletni/niepełnoletni, o danym imieniu i nazwisku). Dodać nowego ucznia. Wygenerować plik pdf z zestawieniem uczniów. Zobaczyć liczbę uczniów w statystykach.