Jak zobaczyć szczegóły sali?

Kliknij ikonę „Szczegóły”, aby zobaczyć i edytować szczegóły danej sali (nazwę, liczbę miejsc dla uczniów, opcjonalny opis, lokalizację) lub lokalizacji. Możesz także zobaczyć grupy, które mają tu zajęcia oraz lekcje, które się tu odbywają.

Jak dodać nową salę?

Przejdź do zakładki SALE i kliknij DODAJ. Określ jej nazwę, liczbę miejsc dla uczniów, opcjonalny opis, lokalizację (spośród wcześniej dodanych w zakładce LOKALIZACJE lub podczas dodawania nowej firmy). Opcjonalnie możesz także wybrać kolor sali (jeśli nie wybierzesz, program wybierze go automatycznie). Kliknij ZAPISZ.

Jakie są rodzaje sal?

Sale mogą być wewnętrzne w oddziale szkoły (ikona budynku) albo zewnętrzne, poza szkołą (ikona samochodu).

Co można zrobić w zakładce SALE?

Przeglądać i edytować sale, w których odbywają się zajęcia. Wyszukiwać sale (aktywne/nieaktywne, w danej lokalizacji, o danej nazwie). Dodać nową salę. Wygenerować plik pdf z zestawieniem sal. Zobaczyć liczbę sal w statystykach.