Jak dodać administratora, pracownika lub pracownika firmowego?

Aby dodać administratora, pracownika lub pracownika firmowego, należy: wejść do zakładki „Moja szkoła”, w menu z lewej strony przejść do sekcji „Pracownicy”, kliknąć DODAJ i wypełnić odpowiednie pola oraz wybrać rodzaj pracownika, kliknąć ZAPISZ.

Jak dodać lektora albo ucznia?

Lektor i uczeń mogą zarejestrować się samodzielnie poprzez link, który szkoła otrzymuje razem z programem DL PRO. Link można sprawdzić w zakładce „Moja szkoła”. Ponadto lektora można dodać w zakładce „Lektorzy” poprzez kliknięcie przycisku DODAJ. Ucznia można dodać w zakładce „Uczniowie” poprzez kliknięcie przycisku DODAJ.

Co jest dostępne, jeśli jestem zalogowany jako pracownik firmowy?

Jeśli jestem zalogowany jako pracownik firmowy (z firmy, której szkoła świadczy usługi), dostępne są: lekcje grup należących do danej firmy, lista grup należących do danej firmy (wraz z danymi dotyczącymi m.in. obecności uczniów), lista uczniów należących do danej firmy, lista płatności danej firmy,

Co jest dostępne, jeśli jestem zalogowany jako uczeń?

Jeśli jestem zalogowany jako uczeń, dostępne są zakładki programu: Pulpit (tylko najbliższe lekcje, wyłącznie te, w których uczestniczy dany uczeń), Kalendarz (wyłącznie lekcje, w których uczestniczy dany uczeń), Grupy (wyłącznie, do których należy dany uczeń), Uczniowie i Płatności (wyłącznie dane zalogowanego ucznia).

Co jest dostępne, jeśli jestem zalogowany jako lektor?

Jeśli jestem zalogowany jako lektor, dostępne są zakładki programu: Pulpit (tylko najbliższe lekcje, wyłącznie prowadzone przez zalogowanego lektora), Kalendarz (wyłącznie lekcje prowadzone przez zalogowanego lektora), Lekcje (wyłącznie lekcje prowadzone przez zalogowanego lektora), Grupy (wyłącznie domyślne dla zalogowanego lektora), Twoje dane (szczegóły zalogowanego lektora, m. in. jego dane, urlopy (niedostępność) oraz stawki za lekcje), Wypłaty.

Co jest dostępne, jeśli jestem zalogowany jako pracownik?

Jeśli jestem zalogowany jako pracownik, dostępne są wszystkie zakładki programu (Pulpit, Kalendarz, Lekcje, Grupy, Uczniowie, Lektorzy, Firmy, Lokalizacje, Sale, Płatności, Wypłaty, Dokumenty, Raporty). Uwaga! Nie jest dostępna zakładka „Moja szkoła”.

Co jest dostępne, jeśli jestem zalogowany jako administrator?

Jeśli jestem zalogowany jako administrator, dostępne są następujące funkcje: wszystkie zakładki programu (Pulpit, Kalendarz, Lekcje, Grupy, Uczniowie, Lektorzy, Firmy, Lokalizacje, Sale, Płatności, Wypłaty, Dokumenty, Raporty), zakładka „Moja szkoła” w prawym górnym rogu ekranu, gdzie można określić ważne podstawowe ustawienia programu DL PRO.

Jakie są rodzaje użytkowników?

W programie DL PRO mamy 5 rodzajów użytkowników: administrator, pracownik (sekretariatu), pracownik (firmowy), lektor, uczeń.