Jak skorzystać z gotowych egzaminów do podręczników Direct Language Lab?

Aby skorzystać z zestawu gotowych egzaminów i testów kwalifikacyjnych do podręczników wydawnictwa Direct Language Lab, należy włączyć odpowiedni dodatek w zakładce „Moja szkoła”, „Licencje”. UWAGA Te egzaminy można również edytować, aby dostosować je do własnych potrzeb, jednak nie będzie można powrócić do stanu początkowego.

Jak wystawić ocenę z egzaminu?

Aby wystawić ocenę z egzaminu, przejdź do zakładki „Egzaminy” w szczegółach grupy lub lekcji. Kliknij WYSTAW OCENĘ. Wybierz skalę ocen spośród dostępnych, które wcześniej zostały zdefiniowane w zakładce „Moja szkoła”, a następnie wystaw ocenę. UWAGA Można wystawić ocenę tylko do egzaminu, który został już rozwiązany.

Jak przypisywać uczniom i usuwać egzaminy?

W szczegółach grupy na karcie „Egzaminy” możesz zobaczyć ogólne zestawienie egzaminów tej grupy. W szczegółach danej lekcji na karcie „Egzaminy” można zobaczyć egzaminy, które są przypisane do tej lekcji. Aby dodawać lub usuwać egzaminy, przejdź na kartę „Egzaminy” i użyj przycisku DODAJ w górnej części okna lub USUŃ obok danego egzaminu.

Jak uczeń rozwiązuje egzamin lub test kwalifikacyjny?

Egzamin pojawi się na Pulpicie ucznia w oknie „Egzaminy do zrobienia”. Aby rozpocząć egzamin, uczeń musi kliknąć START TESTU. Następnie uczeń rozwiązuje kolejne zadania w przewidzianym czasie. UWAGA w egzaminie nie można się cofać do zakończonych już zadań (kroków). Jeśli uczeń przerwie egzamin, będzie mógł do niego wrócić, aby rozwiązać pozostałą treść w pozostałym czasie. […]

Jak zadać egzamin lub test kwalifikacyjny uczniowi?

Aby zadać (przypisać) egzamin lub test kwalifikacyjny uczniowi: Wejdź do szczegółów danej lekcji, przejdź na kartę „Dziennik” i „Egzaminy”. Kliknij DODAJ, a następnie zdecyduj, czy egzamin jest dla całej grupy, czy wybranego ucznia, wybierz egzamin i kliknij ZAPISZ. Egzamin lub test kwalifikacyjny można także zadać w szczegółach ucznia, karta „Egzaminy”. Jeśli chcemy zadać test kwalifikacyjny, […]

Jak dodać nowy egzamin?

Przejdź do zakładki „Moja szkoła”, a następnie wybierz w menu po lewej stronie „Egzaminy”. Kliknij przycisk DODAJ oraz określ: – nazwę i opis egzaminu, – język oraz poziom, – typ (egzamin lub test kwalifikacyjny), – oraz czas na rozwiązanie. Aby dodać treść egzaminu: – kliknij przycisk KROKI (kroki to kolejne ćwiczenia / zadania testu), następnie […]

Jak działa dodatek „Egzaminy online”?

W zakładce „Moja szkoła”, karta „Egzaminy” możesz dodać własne egzaminy i testy kwalifikacyjne. Jeśli chcesz skorzystać z gotowego zestawu egzaminów i testów kwalifikacyjnych do podręczników Direct Language Lab oraz możliwości dodawania własnych egzaminów, włącz odpowiedni dodatek („Moja szkoła”, „Licencje”, „Zakup dodatki”). Aby zadać egzamin uczniom, wejdź do szczegółów danej lekcji, przejdź na kartę „Dziennik” i […]

Do czego służy dodatek „Egzaminy online”?

Dzięki dodatkowi „Egzaminy online”: uczniowie mogą rozwiązywać testy kwalifikacyjne oraz egzaminy online w programie DL PRO, łatwo diagnozujesz wyjściowy poziom ucznia podczas zapisu na kurs oraz później na bieżąco oceniasz jego postępy.

Jak sprawdzić, ile jest potrzebnych książek dla nauczycieli?

Aby sprawdzić, ile jest potrzebnych książek dla nauczycieli, należy wejść do „Raportów”, a następnie na kartę „Historia książek”. Program wyświetli dla każdego wypożyczenia: – lektora, – tytuł książki, – datę wypożyczenia oraz zwrotu. Dzięki raportom można zorientować się co do liczby potrzebnych do wykupienia książek.