Jak dodać regulamin itp.?

Aby dodać Regulamin szkoły, politykę prywatności oraz obowiązek informacyjny, należy: Przejść do zakładki „Moja szkoła”, a następnie kliknąć „Dokumenty” w menu po lewej stronie. Odnaleźć dany dokument, np. Regulamin, a następnie kliknąć przycisk „Definicja dokumentu”. Wkleić lub wpisać, a następnie edytować treść dokumentu i kliknąć przycisk „Zapisz” na dole strony.

Jakie dokumenty powinna dodać szkoła w związku z RODO?

Aby rejestracja uczniów przebiegała zgodnie z prawem, szkoła powinna dodać w zakładce „Moja szkoła” / „Dokumenty” własną treść następujących dokumentów: Regulamin Polityka prywatności Obowiązek informacyjny. Podczas rejestracji w programie użytkownik będzie musiał zapoznać się i zaakceptować te dokumenty.

Jak dodać zgodę na koncie danego ucznia?

Aby dodać zgodę na koncie danego ucznia: Przejdź do zakładki „Uczniowie” i szczegółów ucznia. Przejdź do karty „Dokumenty” i kliknij DODAJ. Wybierz dokument zgody i kliknij ZAPISZ. Teraz uczeń może udzielić zgody na dwa sposoby: A. Wydrukowany dokument: Możesz wydrukować dokument zgody (kliknij ikonę DRUKUJ obok zgody, aby utworzyć plik pdf wypełniony danymi ucznia). Następnie […]

Jak dodać szablon zgody ucznia?

Aby dodać zgodę ucznia (np. na komunikację w celach marketingowych, wykorzystanie wizerunku w social media), należy najpierw dodać jej szablon w ustawieniach „Moja szkoła”: W „Dokumenty” w „Moja szkoła” kliknij DODAJ, określ rodzaj dokumentu jako „Zgoda” oraz jego nazwę i kliknij ZAPISZ. Dokument pojawi się na liście, teraz kliknij ikonę „i” („Definicja dokumentu”). Pojawi się […]

Co można zrobić w zakładce „Pracownicy”?

W zakładce „Pracownicy” można dodać, edytować, zmienić hasło pracownika sekretariatu. Uwaga! Nie dodajemy tu lektorów. Lektorów należy dodać w programie w zakładce „Lektorzy”.

Jak użyć linku do rejestracji uczniów?

Za pomocą tego linku (znajdziesz go w zakładce „Moja szkoła”) uczniowie mogą samodzielnie zapisać się do Twojej szkoły. Link można: wysłać bezpośrednio uczniowi, zamieścić na stronie internetowej szkoły w formie atrakcyjnego bannera albo przycisku. NB Uczniowie, którzy zarejestrują się za pomocą tego linku, pojawią się na Pulpicie w oknie „Osoby do zaakceptowania”.

Jak skonfigurować cennik w formie schematów płatności?

Dla każdej pozycji w cenniku szkoły należy utworzyć osobny schemat płatności, np. kursy grupowe dla dzieci w cenie 149 zł miesięcznie, intensywne kursy dla dorosłych w cenie 239 zł miesięcznie, pakiet 10 lekcji indywidualnych w cenie 60 zł za 1 lekcję, płatność za miesiąc z dołu w cenie 70 zł za 1 lekcję, płatność za […]

Jak użyć zdefiniowanych schematów płatności?

Kiedy dodajesz nową grupę (lub później w „Szczegóły” – „Ogólne” grupy), możesz określić schemat płatności, który będzie potem dostępny podczas generowania płatności w tej grupie.

Co oznaczają różne typy płatności?

Typy płatności: „abonament miesięczny” jest to stała opłata miesięczna, która nie zależy od faktycznej liczby lekcji oraz obecności, „płatność z dołu za miesiąc” polega na tym, że uczeń płaci za zrealizowane lekcje po zakończonym miesiącu, „płatność z góry za miesiąc” polega na tym, że uczeń płaci za zaplanowaną liczbę lekcji w miesiącu z góry, „płatności […]