Jak zobaczyć szczegóły lokalizacji?

Kliknij ikonę „Szczegóły”, aby zobaczyć i edytować szczegóły danej lokalizacji (nazwę, typ: wewnętrzna/zewnętrzna oraz adres). Możesz także zobaczyć sale, które znajdują się w tej lokalizacji oraz grupy, które mają tu zajęcia.

Jak dodać nową lokalizację?

Przejdź do zakładki LOKALIZACJE i kliknij DODAJ. Określ jej nazwę, typ (wewnętrzna lub zewnętrzna) oraz adres. Kliknij ZAPISZ.

Co można zrobić w zakładce LOKALIZACJE?

Przeglądać i edytować lokalizacje, czyli adresy, pod którymi odbywają się zajęcia. Wyszukiwać lokalizacje (aktywne/nieaktywne, wewnętrzne/zewnętrzne, o danej nazwie). Dodać nową lokalizację. Wygenerować plik pdf z zestawieniem lokalizacji. Zobaczyć liczbę lokalizacji w statystykach.

Co to jest lokalizacja?

Lokalizacja to adres, pod którym odbywają się zajęcia (np. oddział szkoły, siedziba firmy albo instytucji). W każdej lokalizacji należy utworzyć minimum jedną salę, gdzie odbywają się zajęcia.