Jak działa urlop lektora?

Jeśli lektor ma określony urlop (niedostępność) w karcie „Urlopy lektora”: nie można wstawić lektora do lekcji w kalendarzu, która przypada w czasie urlopu, jeśli lektor ma zaplanowane lekcje w takim okresie, na pulpicie pojawi się informacja w dziale SUGESTIE – BŁĘDY. Uwaga! „Planer” lekcji w „Szczegółach” grupy nie bierze pod uwagę urlopów lektora, ponieważ za […]

Jak określić dostępność lektora?

Aby określić dostępność lektora, czyli kiedy może prowadzić lekcje, należy: przejść do zakładki „Lektorzy” i „Szczegóły” danego lektora, przejść do karty „Urlopy lektora” i kliknąć DODAJ, określić, kiedy lektor NIE jest dostępny (można określić pojedyncze dni i zakresy godzin oraz niedostępność powtarzalną cyklicznie: codziennie lub co tydzień).

Co można zrobić w szczegółach lektora?

Kliknij ikonę „Szczegóły”, aby zobaczyć i edytować szczegóły danego lektora. W kolejnych kartach możesz: – „Domyślne grupy”: sprawdzić, dla których grup jest domyślnym lektorem (oraz je edytować), – „Lekcje”: sprawdzić lekcje, które prowadzi ten lektor (oraz je edytować), – „Umowy”: zobaczyć wystawione umowy oraz wystawić nową umowę, – „Urlopy lektora”: sprawdzić oraz określić, kiedy lektor […]

Jak zmienić hasło lektora?

Kliknij „Szczegóły”. Kliknij przycisk „Edytuj” obok napisu „Zmień hasło”. Podaj swoje hasło, a następnie podaj i powtórz nowe hasło lektora.

Jak przypisać lektora do więcej niż jednego oddziału?

Kliknij „Szczegóły”. Kliknij Trzy kropki obok napisu „Oddziały” i wybierz oddział, do którego chcesz przypisać lektora. Jeśli lektor jest przypisany do więcej niż jednego oddziału, możesz także w tym miejscu usunąć oddział.

Jak dodać nowego lektora?

Przejdź do zakładki LEKTORZY i kliknij DODAJ. Określ imię, nazwisko, adres i inne dane. Określ język, którego uczy lektor. Jeśli lektor uczy więcej niż jednego języka, możesz dodać kolejne języki później po kliknięciu „Szczegóły”. Określ domyślną stawkę za lekcję. Jeśli dla danego lektora i danej grupy nie zostanie określona inna stawka, przy naliczaniu wypłaty miesięcznej […]

Co można zrobić w zakładce LEKTORZY?

Przeglądać i edytować lektorów. Wyszukiwać lektorów (aktywni/nieaktywni, z umową/bez umowy, o danym imieniu i nazwisku). Dodać nowego lektora. Wygenerować plik pdf z zestawieniem lektorów. Zobaczyć liczbę lektorów w statystykach.