Czy mogę edytować szczegóły lekcji bezpośrednio z kalendarza?

Tak, można kliknąć lekcję w kalendarzu, aby otworzyć jej szczegóły i móc edytować jej datę, godzinę, lektora i salę. Jeśli chcesz wypełnić m.in. oceny, obecność i notatkę w dzienniku, wejdź do szczegółów lekcji w „Najbliższych lekcjach” na Pulpicie albo w zakładce „Lekcje”.

Co znajdziemy w karcie „Chat”?

W karcie „Chat” znajduje się zapis wiadomości tekstowych, jeśli ta lekcja była prowadzona online w formie wideokonferencji w programie DL PRO.

Jak zobaczyć szczegóły lekcji?

Przejdź do „Najbliższych lekcji” na Pulpicie albo do zakładki „Lekcje”, następnie kliknij ikonę „Szczegóły”, aby: zobaczyć i edytować szczegóły danej lekcji, a także: dodać ocenę, dodać obecność i notatkę w dzienniku, dodać informację w karcie „Metodyka”, zobaczyć zapis chatu oraz płatności.

Jak dodać nową lekcję?

Aby dodać nową lekcję, przejdź do „Szczegółów” grupy na kartę „Planer” i tam wygeneruj plan zajęć albo dodaj pojedynczą lekcję.

Jakie są statusy lekcji?

Dostępne statusy lekcji to: „niezrealizowana”: zaplanowana w planerze zajęć „zrealizowana”: lektor wypełnił notatkę z lekcji w dzienniku, czyli lekcja odbyła się, „odwołana”: odwołana przez ucznia z wymaganym przez szkołę wyprzedzeniem, „odwołana za późno”: odwołana przez ucznia bez zachowania wymaganego przez szkołę wyprzedzenia i przez to zaliczona do płatności (w zależności od systemu płatności), „do odrobienia”: […]

Co można zrobić w zakładce LEKCJE?

Przeglądać i edytować lekcje. Wyszukiwać lekcje (w danej grupie, danego lektora, w danej sali, o danym statusie, o danym języku, zaplanowane między datami, o danej nazwie). Wygenerować plik pdf z zestawieniem lekcji. Zobaczyć liczbę lekcji w statystykach.