Jak dodać do systemu ucznia indywidualnego?

Aby dodać do systemu ucznia indywidualnego, należy utworzyć mu grupę, przy jej dodawaniu określić typ grupy jako „Indywidualne”, a następnie przypisać ucznia do tej grupy. Czyli uczeń indywidualny także stanowi grupę, tylko jednoosobową.

Jak dodać nową grupę?

Przejdź do zakładki „Grupy”, kliknij DODAJ, wypełnij pola i kliknij ZAPISZ. Nową grupę można także dodać podczas przypisywania ucznia do grupy.

Jak przypisać ucznia do grupy?

W „Szczegółach” grupy, karta „Uczniowie”: – kliknij PRZYPISZ, aby przypisać do grupy ucznia, który już wcześniej został dodany do bazy, – kliknij DODAJ, aby dopisać do bazy i przypisać do tej grupy nowego ucznia. W zakładce „Uczniowie” – kliknij DODAJ, aby dopisać do bazy nowego ucznia, – następnie przejdź do „Szczegółów” ucznia, karta „Grupy”, kliknij […]

Co znajdę w zakładce „Szczegóły grupy”?

W zakładce „Szczegóły grupy” znajdziesz: „Planer”, gdzie można wygenerować plan zajęć grupy oraz „Lekcje” (pojawią się po wygenerowaniu planu zajęć w Planerze), „Uczniowie”, czyli listę uczniów przypisanych do grupy, „Obecność”, „Dziennik” i „Oceny” (tu można zobaczyć tylko zestawienie informacji, a dodaje się je w szczegółach lekcji, której dotyczą), „Metodyka”, gdzie można dodać informacje metodyczne i […]

Jak dodać kilka podobnych grup?

Dodaj pierwszą grupę i zdefiniuj wszystkie ustawienia. Kliknij przycisk „Kopiuj grupę”, potwierdź kopiowanie – powstanie kolejna grupa o takich samych ustawieniach. Wejdź w „Szczegóły” grupy do karty „Ogólne” i zmień nazwę skopiowanej grupy.

Jakie pola należy wypełnić przy dodawaniu grupy?

Nazwa grupy i typ grupy (grupa lub zajęcia indywidualne). Minimalna i maksymalna liczba osób. Język oraz kurs (spośród zdefiniowanych wcześniej w „Moja szkoła”). Typ planu: – „zakres dat”, jeśli chcesz zaplanować lekcje w kalendarzu w okresie od konkretnej daty do konkretnej daty, – „planowana liczba lekcji”, jeśli chcesz zaplanować konkretną liczbę lekcji od początkowej daty. […]