Jak zmienić wypłatę lektora?

Jeśli chcesz zmienić wypłatę lektora, tzn. wygenerować ją ponownie np. z powodu zmian w planie zajęć: Przejdź do zakładki WYPŁATY. WAŻNE! Usuń wypłatę lektora, którą chcesz zmienić. Kliknij przycisk GENERUJ WYPŁATY i wybierz lektora oraz okres. W zakładce WYPŁATY pojawi się wypłata obliczona na nowo.

Co oznacza typ płatności „za ucznia i za lekcje”?

Typ płatności „za ucznia i za lekcje” oznacza, że podczas obliczania płatności za lekcje z dołu lub z góry, określona cena zostanie pomnożona przez liczbę lekcji w tym okresie dla każdego ucznia osobno. Np. jeśli określimy cenę lekcji na 25 zł i w danym okresie odbywa się 8 lekcji, to płatność zostanie obliczona jako 25 […]

Co oznacza typ płatności „za lekcje”?

Typ płatności „za lekcje” oznacza, że podczas obliczania płatności za lekcje z dołu lub z góry, określona cena zostanie pomnożona przez liczbę lekcji w tym okresie, niezależnie od liczby uczniów w grupie. Należy ją stosować, kiedy za grupę płaci jeden płatnik, np. firma. Np. jeśli określimy cenę lekcji na 70 zł i w danym okresie […]

Co można zrobić w zakładce „Dokumenty” programu DL PRO?

W zakładce „Dokumenty” można: przeglądać wystawione faktury i faktury pro forma, wyszukiwać faktury wg kilku kryteriów, dodać nową fakturę (przycisk DODAJ), dla każdej faktury: zobaczyć szczegóły, edytować, wygenerować plik PDF, oznaczyć jako zapłaconą, usunąć, wygenerować plik z zestawieniem faktur, po kliknięciu STATYSTYKI sprawdzić sumę netto, VAT i brutto wyświetlonych faktur.

Jak pobrać plik faktury?

Aby pobrać plik faktury, przejdź do zakładki „Dokumenty” i kliknij przycisk ZAPIS PLIKU PDF w górnej części kafelka faktury.

Jak wystawić fakturę z faktury pro forma?

Aby wystawić właściwą fakturę z faktury pro forma: przejdź do zakładki „Dokumenty” i kliknij „Proforma”, w górnej części kafelka danej faktury pro forma kliknij przycisk UTWÓRZ FAKTURĘ, w razie potrzeby uzupełnij brakujące dane i kliknij ZAPISZ.

Gdzie znajdę wystawione faktury?

Wystawione faktury znajdują się w zakładce „Dokumenty” i są podzielone na faktury oraz faktury pro forma. W tej zakładce możesz także dodać nową fakturę, a także przygotować plik pdf z zestawieniem faktur.

Jak wystawić fakturę w programie DL PRO?

Aby wystawić fakturę: przejdź do zakładki „Płatności”, znajdź płatność, do której chcesz wystawić fakturę, kliknij przycisk „Utwórz fakturę”, uzupełnij brakujące informacje i kliknij ZAPISZ. Możesz także przejść do zakładki „Dokumenty” i kliknąć przycisk DODAJ.

Gdzie mogę zobaczyć listę lekcji, za które lektor otrzymuje wypłatę?

Aby zobaczyć listę lekcji, za które lektor otrzymuje wypłatę: przejdź do zakładki „Wypłaty”, kliknij „Szczegóły” wypłaty danego lektora, przejdź do karty „Lekcje połączone z wypłatą”. W karcie „Lekcje połączone z wypłatą” wyświetla się lista lekcji z ich datą, grupą i stawką.