Pierwsze kroki w programie DL PRO

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Pracę z programem należy rozpocząć od zakładki „Moja szkoła”, ponieważ bez uzupełnienia podstawowych ustawień nie można prawidłowo pracować z programem, np. bez uzupełnienia schematów dziennika, ocen i schematów płatności nie będzie można tworzyć grup.

A. Logowanie

Zaloguj się za pomocą danych Twojej szkoły (link, login, hasło).

B. Moja szkoła

1. Najlepiej zacząć od podstawowych ustawień w zakładce „Moja szkoła”, którą znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu (kliknij na okrągłą ikonkę Twojego profilu).

2. Na pierwszym ekranie widoczne są dane i logo Twojej szkoły, a także link dla ucznia (i osobny dla lektora), za pomocą których mogą się oni zarejestrować np. na Twojej stronie internetowej.
Oczywiście uczniów i lektorów możesz dodawać ręcznie w programie, ale wygodnie i nowocześnie będzie umieścić na stronie internetowej banner albo przycisk zachęcający do rejestracji online, na który będą klikać osoby chętne do rozpoczęcia nauki w Twojej szkole.

3. W zakładce „Oddziały” widoczne są oddziały Twojej szkoły.
NB Godziny otwarcia oddziału to godziny, w jakich odbywają się lekcje, a nie godziny otwarcia biura. Kalendarz zajęć oddziału wyświetla lekcje w określonych tu godzinach.

4. W zakładce „Pracownicy” możesz dodać pracowników sekretariatu szkoły (ale nie lektorów).

5. W zakładce „Definicje” należy skonfigurować następujące ustawienia:
– „Język”: dodać, edytować oraz zmienić języki, których uczy szkoła,
– „Poziom”: dodać, edytować oraz zmienić poziomy językowe, na które kwalifikujemy ucznia,
– „Kurs”: dodać, edytować oraz zmienić kursy (prowadzone np. z konkretnych podręczników) dla każdego z języków,
– „Oceny”: dodać, edytować i usuwać schematy ocen wystawianych uczniom,
-„Notatki”: dodać, edytować i usuwać schematy dziennika na notatki z każdej lekcji wypełniane przez lektorów.

6. W zakładce „Dokumenty” w „Moja szkoła” można określić szablony dokumentów: harmonogram płatności, certyfikat, umowa z firmą, umowa z lektorem, umowa o naukę. Dzięki temu można później sprawnie przygotowywać te dokumenty, a program automatycznie uzupełni pola z danymi np. firmy, lektora albo ucznia.

7. W zakładce „Dni wolne” kliknij ZACZYTAJ DNI WOLNE. Program DL PRO automatycznie pobierze dni wolne w Twoim kraju do końca kolejnego roku kalendarzowego. Jeśli chcesz dodać dodatkowe dni wolne, kliknij DODAJ, wypełnij pola i kliknij ZAPISZ.
Ważne! Zwróć uwagę na typ dodawanego dnia wolnego:
– dni wolne typu „narodowe” są zawsze pomijane przy generowaniu lekcji w grupie,
– dla dni wolnych określonych jako „inny, wakacje, ferie, dowolny” będziesz mógł zdecydować, czy chcesz wygenerować lekcje w tych dniach w danej grupie.

8. W zakładce „Schemat płatności” powinieneś dodać schematy płatności, czyli pozycje z cennika szkoły, według których uczniowie będą płacić za kurs.
Dla każdej pozycji w cenniku szkoły należy utworzyć osobny schemat płatności. Taki schemat płatności można przypisać do grupy w momencie jej tworzenia, albo później.

C. Praca z programem

Teraz możesz przejść do pracy z programem DL PRO:

1. W odpowiednich zakładkach dodaj min. 1 ucznia, lektora, lokalizację i salę.

2. W zakładce „Grupy” dodaj nową grupę, określ jej ustawienia.
Następnie w „Szczegółach” grupy przypisz do niej ucznia/uczniów. Zwróć również uwagę na zakładkę „Planer”, gdzie rozplanujesz zajęcia w kalendarzu szkoły oraz „Płatności”, gdzie wygenerujesz płatności uczniów należących do tej grupy.

Zawratość