Kiedy status lekcji zmienia się na „zrealizowana”?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Status lekcji zmienia się na „zrealizowana”, kiedy lektor wypełni notatkę z lekcji w dzienniku, co oznacza lekcja odbyła się.

NB Sprawdzenie obecności nie zmienia statusu lekcji.

Zawratość