Jakie informacje znajdę w zakładce „Pulpit”?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

W górnej części pulpitu znajduje się wizualizacja najważniejszych informacji:

  • liczba grup, uczniów, lektorów,
  • liczba lekcji z podziałem na miesiące,
  • prognoza sprzedaży (w oparciu o wygenerowane płatności) oraz zestawienie sprzedaży i wpłat.

Poniżej znajduje się lista najbliższych lekcji w danym oddziale szkoły.

Zawratość