Jak zobaczyć dziennik grupy w programie DL PRO?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Należy otworzyć szczegóły lekcji w „Najbliższych lekcjach” na Pulpicie albo w zakładce Lekcje.
W zakładce DZIENNIK widać wszystkie wpisy z kolejnych lekcji grupy w kolejności od najnowszego.
W szczegółach lekcji można także m.in. sprawdzić kurs (podręcznik) grupy, obecności i oceny uczniów.

Zawratość