Jak wygenerować wypłaty za miesiąc?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby wygenerować (obliczyć) wypłaty za poprzedni miesiąc, należy:

  • wejść do zakładki „Wypłaty”,
  • kliknąć GENERUJ WYPŁATY,
  • wybrać okres, za jaki mają być wygenerowane wypłaty, oraz czy dla jednego lektora, czy dla wszystkich,
  • wypłaty lektorów zostaną obliczone poprzez pomnożenie liczby lekcji przez stawkę domyślną (lekcyjną lub godzinową) lub dla danej grupy, jeśli jest zdefiniowana w „Definicjach wypłat”.

NB Do obliczenia wypłaty program bierze pod uwagę lekcje o statusach „zrealizowana” oraz „odwołana za późno”.

Zawratość