Jak wygenerować płatności dla grupy?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. Przejdź do „Szczegółów” grupy, na kartę „Płatności”.
  2. Kliknij DODAJ w „Definicjach”, a w nowym oknie pojawią się informacje dotyczące schematu płatności, który wybrałeś przy tworzeniu tej grupy.
  3. Jeśli to potrzebne, możesz teraz zmodyfikować schemat płatności: „Dzień powstania płatności”, „Termin płatności”, „Cena za ucznia” oraz „Data od” i „Data do”.
  4. Kliknij ZAPISZ.
  5. Kliknij GENERUJ PŁATNOŚCI, aby utworzyć płatności dla każdego ucznia za każdy miesiąc.
Zawratość