Jak wygenerować płatność z góry?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Na początku miesiąca należy:

  1. upewnić się, że w „Szczegółach” grupy, karta Ogólne, wybrany jest prawidłowy schemat płatności,
  2. kliknąć przycisk GENERUJ PŁATNOŚĆ w zakładce „Płatności”,
  3. wybrać „Typ płatności” jako „Płatność z góry”, wybrać konkretną grupę lub wszystkie grupy,
  4. w polu „Cykliczność” wybrać „Płatność jednorazowa za cały okres” lub „Płatność miesięczna” (wybór nie ma znaczenia, jeśli generujemy płatność za okres miesiąca lub krótszy),
  5. a następnie zakres dat, za który ma być wygenerowana płatność oraz kliknąć GENERUJ.

Aby wygenerować płatność z góry, można także przejść do szczegółów grupy, karta „Płatności” i kliknąć GENERUJ PŁATNOŚCI (wtedy będą do wykonania tylko kroki 4 i 5 z powyższej listy).

Zostanie wygenerowana płatność za miesiąc z góry obliczona na podstawie liczby lekcji zaplanowanych na ten miesiąc. Płatność będzie widoczna w zakładce „Płatności” oraz w „Szczegółach” grupy, karta „Płatności”.

Jeśli lekcja zostanie odwołana albo niezrealizowana, to program odpowiednio pomniejszy płatność za kolejny miesiąc.

Zawratość