Jak wygenerować płatność z dołu?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby wygenerować płatność za miesiąc z dołu, należy:

  1. upewnić się, że w „Szczegółach” grupy, karta Ogólne, wybrany jest prawidłowy schemat płatności,
  2. kliknąć przycisk GENERUJ PŁATNOŚĆ w zakładce „Płatności”,
  3. wybrać „Typ płatności” jako „Płatność z dołu” oraz konkretną grupę lub wszystkie grupy,
  4. wybrać zakres dat, za które ma być wygenerowana płatność,
  5. kliknąć GENERUJ.

Aby wygenerować płatność z dołu, można także przejść do szczegółów grupy, karta „Płatności” i kliknąć GENERUJ PŁATNOŚCI (wtedy będą do wykonania tylko kroki 4 i 5 z powyższej listy).

NB Należy to zrobić po zakończonym miesiącu, np. 1 dnia kolejnego miesiąca.

Wygenerowana płatność za lekcje zrealizowane oraz odwołane za późno pojawi się w zakładce „Płatności” oraz w „Szczegółach” tej grupy na karcie „Płatności”.

Zawratość