Jak wygenerować plan zajęć dla grupy, jeśli chcę, aby lekcje zostały rozplanowane od daty do daty?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. Upewnij się, że w „Szczegóły” grupy w karcie „Ogólne” zdefiniowany typ planu to „zakres dat”.
  2. W „Szczegółach” grupy przejdź do karty „Planer”, aby określić tygodniowy rozkład zajęć:
    – w „Definicjach” kliknij DODAJ,
    – określ dzień tygodnia, godzinę, lektora (opcjonalnie), salę oraz czy generować lekcje w inne dni wolne (zdefiniowane wcześniej w „Moja szkoła”),
    – powtórz to dla każdej lekcji w tygodniu osobno.
  3. Kliknij GENERUJ PLAN ZAJĘĆ, wybierz „datę od” i „datę do” oraz kliknij GENERUJ.
  4. Każdą lekcję w wygenerowanym planie zajęć możesz edytować lub usunąć. Możesz także dodawać pojedyncze lekcje ręcznie.

Uwaga! Jeśli dodajesz lub usuwasz lekcje ręcznie, pamiętaj, że zmieni się wtedy zaplanowana liczba lekcji w grupie.

Zawratość