Jak utworzyć wypłaty lektorów?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Wejdź do zakładki „Wypłaty” i kliknij przycisk GENERUJ WYPŁATY.

Wypłaty lektorów za dany okres pojawią się w tej zakładce.

Zawratość