Jak utworzyć grupę firmową?

< wszystkie artykuły

Podczas dodawania nowej grupy, należy:

  1. wybrać typ płatnika „Firma”,
  2. pojawi się obowiązkowe pole „Firma”, gdzie należy wybrać odpowiednią firmę,
    – jeśli firma została dodana w programie wcześniej, wystarczy ją wybrać z listy,
    – jeśli firma nie jest jeszcze dodana, można ją w tym momencie dodać,
  3. należy też wybrać odpowiednią lokalizację grupy, w zależności od tego, czy zajęcia odbywają się w siedzibie firmy, czy w oddziale szkoły.

Jeśli dodajesz nową firmę, pamiętaj o dodaniu lokalizacji oraz sali, jeśli zajęcia mają odbywać się w siedzibie tej firmy.

Zawratość