Jak usunąć element, np. salę, grupę?

< wszystkie artykuły
  1. Kliknij czerwoną ikonę kosza „Usuń” w prawym górnym rogu danej ramki.
  2. Potwierdź zamiar usuwania.
Zawratość