Jak ustawić schemat dziennika?

< wszystkie artykuły
  1. Przejdź do zakładki „Notatki” (w „Moja szkoła” – „Definicje”) i kliknij „Dodaj”.
  2. Nadaj nazwę schematowi dziennika i kliknij „Zapisz”.
  3. Nowy schemat notatek w dzienniku pojawi się na liście, teraz kliknij „Szczegóły” w prawej części ekranu i dodaj, edytuj lub usuń poszczególne pola, które posłużą do uzupełnienia przez lektora notatki z lekcji.
  4. Określ także, które pola są obowiązkowe.
Zawratość