Jak ustawić dni wolne w kalendarzu szkoły?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. Przejdź do „Dni wolne” w „Moja szkoła” i kliknij ZACZYTAJ DNI WOLNE. Program DL PRO automatycznie pobierze dni wolne w Twoim kraju do końca kolejnego roku kalendarzowego.
  2. Jeśli chcesz dodać dodatkowe dni wolne, kliknij DODAJ, wypełnij pola i kliknij ZAPISZ.
    Ważne! Zwróć uwagę na typ dodawanego dnia wolnego:
    – dni wolne typu „narodowe” są zawsze pomijane przy generowaniu lekcji w grupie,
    – dla dni wolnych określonych jako „inny, wakacje, ferie, dowolny” będziesz mógł zdecydować, czy chcesz wygenerować lekcje w tych dniach w danej grupie.
  3. Jeśli chcesz coś zmienić w dniach wolnych, kliknij EDYTUJ albo USUŃ obok danego dnia wolnego.
Zawratość