Jak uczeń rozwiązuje egzamin lub test kwalifikacyjny?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. Egzamin pojawi się na Pulpicie ucznia w oknie „Egzaminy do zrobienia”.
  2. Aby rozpocząć egzamin, uczeń musi kliknąć START TESTU.
  3. Następnie uczeń rozwiązuje kolejne zadania w przewidzianym czasie. UWAGA w egzaminie nie można się cofać do zakończonych już zadań (kroków).
  4. Jeśli uczeń przerwie egzamin, będzie mógł do niego wrócić, aby rozwiązać pozostałą treść w pozostałym czasie.
  5. Wynik egzaminu będzie widoczny na Pulpicie ucznia w oknie „Ostatnie egzaminy” oraz w szczegółach lekcji i grupy.
Zawratość