Jak rozplanować zajęcia innemu lektorowi w co drugim tygodniu?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

W „Szczegółach” grupy przejdź do karty „Planer”, aby określić tygodniowy rozkład zajęć:

  • w „Definicjach” kliknij DODAJ,
  • określ dzień tygodnia, godzinę, lektora, salę oraz czy generować lekcje w inne dni wolne (zdefiniowane wcześniej w „Moja szkoła”),
  • określ CYKLICZNOŚĆ jako „Co dwa tygodnie”,
  • kliknij ZAPISZ.

Następnie dodaj kolejną lekcję w tym samym dniu i o tej samej godzinie, ale z innym lektorem (ustawiając znowu CYKLICZNOŚĆ jako „Co dwa tygodnie”).

Po kliknięciu przycisku GENERUJ PLAN ZAJĘĆ, program rozplanuje zajęcia:

  • pierwszemu lektorowi w pierwszym tygodniu,
  • drugiemu w drugim tygodniu,
  • następnie znowu pierwszemu lektorowi w pierwszym tygodniu itd.
Zawratość