Jak przypisać uczniowi test kwalifikacyjny?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. Po zaakceptowaniu nowego ucznia na „Pulpicie” w oknie „Osoby do zaakceptowania”, przechodzimy do zakładki uczniowie.
  2. W szczegółach ucznia, zakładka „Egzaminy” przypisujemy odpowiedni test kwalifikacyjny.
  3. Egzaminy można wyszukiwać według:
    – języka,
    – poziomu,
    – typu (egzamin lub test kwalifikacyjny).
Zawratość