Jak przypisać ucznia do grupy?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. W „Szczegółach” grupy, karta „Uczniowie”:
    – kliknij PRZYPISZ, aby przypisać do grupy ucznia, który już wcześniej został dodany do bazy,
    – kliknij DODAJ, aby dopisać do bazy i przypisać do tej grupy nowego ucznia.
  2. W zakładce „Uczniowie”
    – kliknij DODAJ, aby dopisać do bazy nowego ucznia,
    – następnie przejdź do „Szczegółów” ucznia, karta „Grupy”, kliknij PRZYPISZ i wybierz grupę.
Zawratość