Jak określić osobną stawkę lektora dla lekcji w danej grupie?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby określić inną stawkę lektora dla lekcji w danej grupie, należy:

  1. wejść do „Szczegółów” lektora, karta „Definicje wypłat”,
  2. kliknąć DODAJ,
  3. podać stawkę oraz grupę, której ma dotyczyć,
  4. kliknąć ZAPISZ.

NB Nie musisz określać stawek dla pojedynczych grup. Jeśli stawka dla grupy nie jest określona, program użyje domyślnej stawki lektora (określonej w „Szczegółach” lektora), aby obliczyć wypłaty.

Zawratość