Jak działa dodatek „Egzaminy online”?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. W zakładce „Moja szkoła”, karta „Egzaminy” możesz dodać własne egzaminy i testy kwalifikacyjne.
  2. Jeśli chcesz skorzystać z gotowego zestawu egzaminów i testów kwalifikacyjnych do podręczników Direct Language Lab oraz możliwości dodawania własnych egzaminów, włącz odpowiedni dodatek („Moja szkoła”, „Licencje”, „Zakup dodatki”).
  3. Aby zadać egzamin uczniom, wejdź do szczegółów danej lekcji, przejdź na kartę „Dziennik” i „Egzaminy”. Kliknij DODAJ, a następnie zdecyduj, czy egzamin jest dla całej grupy, czy wybranego ucznia, wybierz egzamin i kliknij ZAPISZ. Egzamin lub test kwalifikacyjny można także zadać w szczegółach ucznia, karta „Egzaminy”.
  4. Egzamin pojawi się na Pulpicie ucznia w oknie „Egzaminy do zrobienia”. Aby rozpocząć egzamin, uczeń musi kliknąć START TESTU. Wynik egzaminu będzie widoczny na Pulpicie ucznia w oknie „Ostatnie egzaminy” oraz w szczegółach lekcji i grupy.
  5. W szczegółach grupy na karcie „Egzaminy” możesz zobaczyć ogólne zestawienie egzaminów tej grupy. Aby dodawać lub usuwać egzaminy oraz wystawiać oceny z egzaminów, przejdź do szczegółów danej lekcji, karta „Dziennik” i „Egzaminy”.
Zawratość