Jak dodać zgodę na koncie danego ucznia?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby dodać zgodę na koncie danego ucznia:

  1. Przejdź do zakładki „Uczniowie” i szczegółów ucznia.
  2. Przejdź do karty „Dokumenty” i kliknij DODAJ.
  3. Wybierz dokument zgody i kliknij ZAPISZ.

Teraz uczeń może udzielić zgody na dwa sposoby:

A. Wydrukowany dokument:

  1. Możesz wydrukować dokument zgody (kliknij ikonę DRUKUJ obok zgody, aby utworzyć plik pdf wypełniony danymi ucznia).
  2. Następnie uczeń podpisuje dokument w sekretariacie szkoły.

B. Samodzielna akceptacja przez ucznia.

  1. Uczeń może zalogować się do programu DL PRO, przejść do zakładki „Twoje dane”, kliknąć „Szczegóły”.
  2. Na karcie „Ogólne” w dziale „Zgody” uczeń może udzielić lub odmówić zgody poprzez kliknięcie „Tak” lub „Nie”.
  3. Ważne! Uczeń może to zrobić tylko raz samodzielnie. Jeśli chciałby zmienić swoją decyzję, powinien skontaktować się z sekretariatem.

 

Zawratość