Jak dodać szablon zgody ucznia?

< wszystkie artykuły

Aby dodać zgodę ucznia (np. na komunikację w celach marketingowych, wykorzystanie wizerunku w social media), należy najpierw dodać jej szablon w ustawieniach „Moja szkoła”:

  1. W „Dokumenty” w „Moja szkoła” kliknij DODAJ, określ rodzaj dokumentu jako „Zgoda” oraz jego nazwę i kliknij ZAPISZ.
  2. Dokument pojawi się na liście, teraz kliknij ikonę „i” („Definicja dokumentu”).
  3. Pojawi się konstruktor dokumentu, wpisz albo skopiuj tekst dokumentu. Możesz dokonać także prostej edycji tekstu.
  4. W odpowiednich polach wstaw z menu „Własne” dane, które program DL PRO uzupełni potem automatycznie odpowiednimi danymi (np. imię i nazwisko ucznia)
  5. Kliknij ZAPISZ.

Jeśli chcesz, aby uczeń mógł udzielić zgody w programie DL PRO:

  1. Kliknij „Szczegóły” obok danej zgody, aby otworzyć okno „Definicje”.
  2. Kliknij DODAJ, aby określić tytuł zgody (później będziesz mógł go edytować po naciśnięciu przycisku EDYTUJ).
  3. Kliknij ZAPISZ.

 

Zawratość