Jak dodać szablon dokumentu?

< wszystkie artykuły
  1. W „Dokumenty” w „Moja szkoła” kliknij DODAJ, określ rodzaj dokumentu oraz jego nazwę i kliknij ZAPISZ.
  2. Dokument pojawi się na liście, teraz kliknij ikonę „i” („Definicja dokumentu).
  3. Pojawi się konstruktor dokumentu, wpisz albo skopiuj tekst dokumentu. Możesz dokonać także prostej edycji tekstu.
  4. W odpowiednich polach wstaw z menu „Własne” dane, które program DL PRO uzupełni potem automatycznie odpowiednimi danymi (np. imię, nazwisko itp.)
  5. Kliknij ZAPISZ.
Zawratość