Jak dodać płatność pakietową?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby dodać płatność pakietową, należy:

  1. upewnić się, że w „Szczegółach” grupy, karta Ogólne, wybrany jest prawidłowy schemat płatności,
  2. w „Szczegółach” grupy przejść do karty „Płatności” i kliknąć DODAJ,
  3. sprawdzić i w razie potrzeby zmienić dane oraz kliknąć ZAPISZ.
  4. w karcie „Płatności” w „Szczegółach” grupy oraz zakładce „Płatności” pojawi się płatność.
Zawratość