Jak dodać płatność o innej wysokości, niż określona w schemacie płatności?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby dodać płatność o innej wysokości, np. wpisowe albo opłatę za pierwszy niepełny miesiąc, należy:

  • wejść do „Szczegółów” grupy, karta „Płatności”,
  • skorzystać z przycisku DODAJ obok „Płatności”,
  • określić, czy to płatność dla ucznia, firmy, albo wszystkich,
  • określić cenę, dzień powstania płatności i termin płatności,
  • kliknąć ZAPISZ.
Zawratość