Jak dodać ocenę uczniowi?

< wszystkie artykuły

Ocenę należy dodać w „Szczegółach” lekcji, na której uczeń ją uzyskał.

Zawratość