Jak dodać ocenę?

< wszystkie artykuły

W szczegółach lekcji należy:

  1. przejść do zakładki OCENY,
  2. w rozwijanym menu wybrać skalę ocen (dodaje je administrator w zakładce MOJA SZKOŁA),
  3. kliknąć DODAJ, wypełnić OPIS (za co jest wystawiana ocena) i kliknąć ZAPISZ,
  4. ocena pojawi się na liście, należy kliknąć przycisk EDYTUJ z prawej strony, wybrać wartość oceny dla każdego ucznia i ewentualnie dodać opis, a następnie kliknąć ZAPISZ.
Zawratość