Jak dodać obecność?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby dodać obecność należy:

  1. wejść w „Szczegóły danej lekcji” do karty „Obecność” (w „Najbliższych lekcjach” na Pulpicie albo w zakładce „Lekcje”),
  2. kliknąć przycisk DODAJ,
  3. wszystkim uczniom automatycznie zaznaczy się obecność na „Tak”, a jeśli ktoś jest nieobecny, należy zmienić na „Nie”.

NB Dodanie lub usunięcie obecności nie zmienia statusu lekcji.

Zawratość