Jak dodać nowy egzamin?

< wszystkie artykuły
 1. Przejdź do zakładki „Moja szkoła”, a następnie wybierz w menu po lewej stronie „Egzaminy”.
 2. Kliknij przycisk DODAJ oraz określ:
  – nazwę i opis egzaminu,
  – język oraz poziom,
  – typ (egzamin lub test kwalifikacyjny),
  – oraz czas na rozwiązanie.
 3. Aby dodać treść egzaminu:
  – kliknij przycisk KROKI (kroki to kolejne ćwiczenia / zadania testu), następnie przycisk DODAJ,
  – określ polecenie oraz typ kroku (ćwiczenia / zadania) i kliknij ZAPISZ,
  – następnie kliknij przycisk „Pytania i odpowiedzi” i dodaj wymaganą treść zgodnie z typem kroku.
Zawratość