Jak dodać nowego ucznia?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. Przejdź do zakładki UCZNIOWIE i kliknij DODAJ.
  2. Określ imię, nazwisko, adres i inne dane.
  3. Określ język i poziom ucznia.
  4. Jeśli uczeń jest niepełnoletni, możesz także dodać dane opiekuna prawnego.
  5. Możesz od razu przydzielić ucznia do grupy (lub zrobić to później, w innym czasie).
  6. Kliknij ZAPISZ.
Zawratość