Jak dodać nowego lektora?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły
  1. Przejdź do zakładki LEKTORZY i kliknij DODAJ.
  2. Określ imię, nazwisko, adres i inne dane.
  3. Określ język, którego uczy lektor. Jeśli lektor uczy więcej niż jednego języka, możesz dodać kolejne języki później po kliknięciu „Szczegóły”.
  4. Określ domyślną stawkę za lekcję. Jeśli dla danego lektora i danej grupy nie zostanie określona inna stawka, przy naliczaniu wypłaty miesięcznej zostanie uwzględniona stawka domyślna.
  5. Kliknij ZAPISZ.
Zawratość