Jak dodać notatkę z lekcji w dzienniku?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby dodać notatkę w dzienniku należy:

  1. wejść w „Szczegóły” danej lekcji do karty „Dziennik” (w „Najbliższych lekcjach” na Pulpicie albo w zakładce „Lekcje”),
  2. kliknąć przycisk DODAJ, wypełnić pola i kliknąć ZAPISZ.

NB Wypełnienie notatki w dzienniku zmienia status lekcji na „Zrealizowana”.

NB Schemat dziennika, czyli jego pola, można określić w „Moja szkoła”.

Zawratość