Jak dodać informację w zakładce „Metodyka”?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby dodać notatkę w „Metodyce” należy:

  1. wejść w „Szczegóły” danej lekcji albo „Szczegóły” grupy do karty „Metodyka”,
  2. kliknąć przycisk DODAJ, wypełnić pola i kliknąć ZAPISZ.

W karcie „Metodyka” można umieścić informacje metodyczne lub organizacyjne dla lektorów, np. informacje o liczbie powtórek dla danej grupy.

Zawratość