Jak dodać administratora, pracownika lub pracownika firmowego?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Aby dodać administratora, pracownika lub pracownika firmowego, należy:

  1. wejść do zakładki „Moja szkoła”,
  2. w menu z lewej strony przejść do sekcji „Pracownicy”,
  3. kliknąć DODAJ i wypełnić odpowiednie pola oraz wybrać rodzaj pracownika,
  4. kliknąć ZAPISZ.
Zawratość