Dla kogo widoczne są ustawienia „Moja szkoła”?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Ustawienia „Moja szkoła” widoczne są wyłącznie dla Administratora.
Nie ma do nich dostępu Pracownik, Lektor ani Uczeń.

Zawratość