Czy subskrypcję można zmieniać?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Tak, zarówno subskrypcję jak i dodatki można zmieniać, aby dostosować ją do aktualnych potrzeb szkoły:

  1. Można wybrać inny pakiet subskrypcji, np. zmienić z „Mała szkoła” na „Duża szkoła” lub odwrotnie.
  2. Można włączać, wyłączać lub zmieniać dodatki, np. zmniejszyć lub zwiększyć liczbę lektorów albo włączyć lub wyłączyć „Wypożyczalnię książek lektora”.
  3. W przypadku zmiany subskrypcji (lub dodatków) na tańszą w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, na Państwa koncie pojawi się nadpłata proporcjonalna do liczby niewykorzystanych dni, którą odejmiemy od opłaty za kolejny miesiąc.
  4. W przypadku zmiany subskrypcji (lub dodatków) na droższą w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, Państwa karta zostanie obciążona kwotą proporcjonalną do liczby dni, jakie pozostały do końca okresu rozliczeniowego.
Zawratość