Czy mogę edytować szczegóły lekcji bezpośrednio z kalendarza?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Tak, można kliknąć lekcję w kalendarzu, aby otworzyć jej szczegóły i móc edytować jej datę, godzinę, lektora i salę.

Jeśli chcesz wypełnić m.in. oceny, obecność i notatkę w dzienniku, wejdź do szczegółów lekcji w „Najbliższych lekcjach” na Pulpicie albo w zakładce „Lekcje”.

Zawratość