Co zrobić, jeśli uczeń wpłaci kwotę zbyt niską lub zbyt wysoką?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

Jeśli uczeń wpłaci kwotę zbyt niską lub zbyt wysoką, należy kliknąć zielony haczyk obok danej płatności i wpisać tam faktycznie wpłaconą kwotę:

  1. jeśli uczeń wpłacił zbyt mało, program nie odznaczy całej płatności jako zapłaconej, tylko pomniejszy kwotę do zapłaty i widoczne będzie brakujące saldo w polu „Do zapłaty”,
  2. jeśli uczeń wpłacił zbyt dużo, program odznaczy daną płatność jako zapłaconą, a nadwyżkę zaliczy na poczet płatności za kolejny okres, widoczne to będzie jako pomniejszona kwota w polu „Do zapłaty”.
Zawratość