Co znajdę w zakładce „Szczegóły grupy”?

Jesteś tu:
< wszystkie artykuły

W zakładce „Szczegóły grupy” znajdziesz:

  • „Planer”, gdzie można wygenerować plan zajęć grupy oraz „Lekcje” (pojawią się po wygenerowaniu planu zajęć w Planerze),
  • „Uczniowie”, czyli listę uczniów przypisanych do grupy,
  • „Obecność”, „Dziennik” i „Oceny” (tu można zobaczyć tylko zestawienie informacji, a dodaje się je w szczegółach lekcji, której dotyczą),
  • „Metodyka”, gdzie można dodać informacje metodyczne i organizacyjne dla danej grupy,
  • „Płatności”, gdzie możesz wygenerować płatności dla uczniów grupy,
  • „Ogólne”, gdzie możesz zmienić różne informacje i ustawienia dotyczące grupy.
Zawratość